Ideale
locatie

Het Burgemeesterkwartier wordt gebouwd op de Blokkerlocatie, het meest zuid-oostelijk gelegen perceel van bedrijventerrein de Goudse Poort. De ligging is zeer gunstig. Binnen enkele minuten zijn zowel het station als de snelweg A12/A20 te bereiken.

Nieuwe ontsluiting

De Blokkerlocatie is nu alleen vanaf de Antwerpseweg te bereiken. Bij de herprofilering van de Burgemeester Jamessingel en Burgemeester Mijssingel is rekening gehouden met een nieuwe ontsluiting aan de oostzijde van de locatie.

Deze ontsluiting is zowel voor snel- als voor langzaam verkeer. De locatie vormt een scharnierpunt tussen het bedrijventerrein Goudse Poort en de woonwijken van Bloemendaal. Zowel aan de noordzijde als aan de oostzijde liggen woongebieden met voornamelijk grondgebonden woningen. Aan de westkant liggen de bedrijven van de Antwerpseweg, bedrijfspanden en kantoren met een bouwhoogte tot circa 5-6 bouwlagen. Ten zuiden van de Blokkerlocatie ligt infrastructuur: de Burgemeester Jamessingel en de spoorlijn, maar ook het te ontwikkelen Spoorpark.